ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.

 

plan2021 План 2024 plan2023 14/03/2024
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.

 

plan2021 План 2023 plan2023 17/10/2023
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

 

plan2021 Интерни акт plan2024 24/04/2024
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.

 

plan2021 План 2022
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.

 

plan2021 План 2021
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

 

plan2020 План 2020 plan2020 01/10/2020
plan2020 23/10/2020
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

18.06.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

Одлука_о_додели_Уговора
Одлука о додели уговора

Обавештење
Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

15.06.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

dokumentacija 15/05/2020

dokumentacija 29/05/2020

dokumentacija 08/06/2020

dokumentacija
Обавештење о измени конкурсне документације I

dokumentacija
Обавештење о измени конкурсне документације II

dokumentacija
Обавештење о измени конкурсне документације III

dokumentacija
Обавештење о продужетку рока

одлука
Одлука о додели уговора

одлука
Обавештење о закљученом уговору

odgovor
Питања и одговори I

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И ПОПРАВКИ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

03.04.2020

до 10ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

odluka
Одлука о додели уговора

odluka
Обавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

13.03.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

poziv
Одлука о додели уговора

poziv
Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

16.03.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

poziv
Одлука о додели уговора

poziv
Обавештење о закљученом уговору

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

30.04.2020

до 10ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

dokumentacija 03/03/2020

dokumentacija
Обавештење о измени конкурсне документације

dokumentacija
Обавештење о продужетку рока

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

pitanja i odgovori
Питања и одговори

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

06.03.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

odluka_o_dodeli_ugovora
Одлука о додели уговора

обавештење
Обавештење о закљученом уговору

ПРОТИВПОЖАРНA ЗАШТИТA

23.03.2020

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

obavestenje
Одлука о додели уговора

obavestenje
Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

18.02.2020

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

poziv 07/02/2020

poziv
Обавештење о измени документације

dokumentacija
Обавештење о продужетку рока


dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 ПО СТАРОМ ЗЈН

 

plan2020 План 2020 plan2020
03/03/2020plan2020
15/06/2020
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ ГЛОГОЊ, ПАРЦЕЛА БР. 505 КО ГЛОГОЊ

10.12.2019

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

измена 02/12/2019

obavestenje
Обавештење о продужетку рока

obavestenje
Обавештење о исправци конкурсне документације

obavestenje
Одлука о додели уговора

obavestenje
Обавештење о закљученом уговору

Питања
Питања и одговори

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

07.11.2019

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

izmena
28/10/2019

Одлука_о_додели_Уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука_о_додели_Уговора
Одлука о додели уговора

obavestenje o izmeni
Измена конкурсне документације

obavestenje o produzetku roka
Обавештење о продужетку рока

obavestenje o produzetku roka
Одлука о додели уговора 18/05/2020

obavestenje o produzetku roka
Обавештење о закљученом уговору

pitanja i odgovori
I Питања и одговори

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

18.10.2019

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

odluka_o_dodeli_ugovora
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР. 29

07.11.2019

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

obustava
Одлука о обустави поступка

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

13.09.2019

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о обустави поступка


 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛA ЛИФТОВА

29.07.2019

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

29.07.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуга за одржавање информационог система за финансијско пословање

27.05.2019

до 12ч

obavestenje Обавештење

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

13.05.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

 

ГЕОДЕТСКE УСЛУГE ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

15.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
05/03/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

izmenadopuna
Обавештење о продужетку рока

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

izmenadopuna
Обавештење о закљученом уговору

odgovor 1. Одговор

odgovor 2. Одговор

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

11.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
01/03/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

odluka_o_dodeli_ugovora
Одлука о додели уговора

odluka_o_dodeli_ugovora
Обавештење о закљученом уговору

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

04.03.2019.

до 13ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
22/02/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

izmenadopuna
Обавештење о закљученом уговору

odgovor 1. Одговор

odgovor 2. Одговор

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

04.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

 

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

11.02.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

izmenadopuna
Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.

 

dokumentacija План 2019   dokumentacija
09/04/2019

dokumentacija
30/09/2019

dokumentacija
30/10/2019

dokumentacija
24/12/2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

30.01.2019.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП “ГСА“ ПАНЧЕВО

26.12.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

24.10.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

01.11.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

dokumentacija 1. Одговор

dokumentacija 2. Одговор

dokumentacija 3. Одговор

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

12.06.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

21.05.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

15.03.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА МАСОВНУ НАПЛАТУ

12.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

13.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2018

до 12ч

dokumentacija

 

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

14.02.2018

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

 

dokumentacija  

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

26.01.2018

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

25.01.2018

до 12ч

dokumentacija 05/01dokumentacija

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

25.12.2017

до 12ч

dokumentacija Документација

 

dokumentacija Позив

 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

29.09.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА

31.07.2017

до 12ч

dokumentacija 21/07 dokumentacija

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА

23.06.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

10.05.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

10.04.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

13.03.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

13.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

14.02.2017

до 12ч

dokumentacija 03/02 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

 

dokumentacija  18/08 dokumentacija - izmena

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

23.01.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП“ГСА“ПАНЧЕВО

23.11.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊA ОБЈЕКТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЧУМИЋЕВОЈ УЛИЦИ У ПАНЧЕВУ

31.10.2016

до 12ч

dokumentacija

25/10 dokumentacija

 

06/10 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о продужетку рока

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

07.10.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

18.07.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

11.05.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

08.04.2016

до 12ч

dokumentacija

01/04 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

13.04.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА

01.04.2016

до 12ч

dokumentacija 22/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

07.03.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

dokumentacija    
ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016,

 

dokumentacija    
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 08.02.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

08.02.2016
до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 15.01.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

11.01.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

30.09.2015

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

06.07.2015

до 12ч

dokumentacija 16/06 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о обустави поступка

 

dokumentacija Одлука о обустави поступка

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

04.05.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

27.03.2015

до 12ч

dokumentacija 19/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА

09.02.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИСПОРУКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 09.02.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО

12.01.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 21.01.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

01.12.2014 dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о поништењу поступка

 

dokumentacijaОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 12.11.2014
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИСПОРУКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

  dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ "ХИПОДРОМ" ПАНЧЕВО   dokumentacija

21/05 dokumentacija

16/05 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

dokumentacija Обавештење о продужењу рока за понуде

УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ИЗВРШИТЕЉА

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ПОСЛОВИМА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗАГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП "ГСА" ПАНЧЕВО

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА НА РАЧУНАРУ   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЦРПЉЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПОДРУМСКИХ И ДРУГИХ ПРОСТОРИЈА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Набавка грађевинског материјала   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Хигијена-одржавање зграда   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Исправка редног броја набавке
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЛИФТОВА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
2. Фаза квалификација грађевинско-занатски радови   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
         
         
         
         
         
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.