Помоћ у грађевинском материјалу за доделу средстава намењених стварању и побољшању
услова становања избеглица, која имају пребивалиште на територији града Панчева

S_stanovanje

 

 

Комисија за сарадњу са Комесеријатом за избеглице и миграцијеРС, града Панчева ( бр. II-06-020-1/2014-410 од 20. 06. 2014.) у оквиру реализације пројекта „Програм коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2014. години“ од 06. односно 26.05. 2014. године, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и града Панчева, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦАМА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Право на помоћ имају избегличке породице у којима подносиоц захтева и њихови чланови испуњавају следеће услове:

1. избеглицама која имају пребивалиште/боравиште на територији града Панчева

2.да поседује непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња;

3.да непокретност не испуњава основне услове становања и да се уградњом додељеног грађевинског материјала она оспособљава за употребу и становање;

4.да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

5.да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 2. овог позива

6.да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7.да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

8.да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла или да им имовина у земљи порекла није обновљена;

9.да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.Преузимање обрасца Захтев за помоћ у грађевинском материјалу, додатне информације, предаја документације врши се у ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, сваког радног дана од 9:00 до 14:00 сати.Јавни позив траје 15 дана, почев од 22. 09. 2014. до 06. 10. 2014., до краја радног времена.

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.