DOKUMENT   DOKUMENT   DOKUMENT

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈП ГСА ПАНЧЕВО

 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈП ГСА ПАНЧЕВО

 

СТАТУТ ЈП ГСА ПАНЧЕВО

DOKUMENT   DOKUMENT   DOKUMENT

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

 

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

 

УРЕДБА О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА

DOKUMENT   DOKUMENT   DOKUMENT

ЗАКОН О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ

 

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

 

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

DOKUMENT   DOKUMENT   DOKUMENT

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ЗАДОВОЉИ ОБЈЕКАТ ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СМЕШТАЈ

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЗАКУПНИНЕ

DOKUMENT   DOKUMENT   DOKUMENT

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

 

ОДЛУКА О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА ПО УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА

 

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

DOKUMENT    

НАДЗОРНИ ОДБОР АПР

 

 

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.