Контакт

Тема :
Садржај :
Име :
Email :
              

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

 

Седиште предузећа:

ЊЕГОШЕВА 1А, 26101 ПАНЧЕВО, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Бројеви телефона/факса:

013-304-932; 013-304-933

 

e/mail:

osa@3dnet.rs

 

Порески идентификациони број (PIB):

104395523

 

Матични број предузећа:

20157810

 

Шифра делатности:

4110

 

Текући рачуни предузећа: (Banca Intesa ad Beograd)

160-461640-25
160-461644-13
160-461643-16

 

Директор

Ненад Ракић дипл. менаџер

 

Надзорни одбор

Бранка Вуковић, председник

представник јединице локалне самоуправе;

Милан Станојковић, члан

представник јединице локалне самоуправе;

Емина Величковић, члан

из реда запослених;

 

Руководиоци сектора:

 

Сектор за изградњу и одржавање стамбено-комуналних и јавних објеката

Драган Остојин

 

Сектор за јавне набавке, комерцијалне послове и израду и праћење пројеката

Зденка Јокић

 

Сектор за финансијске послове

Емина Величковић

 

Сектор за опште, правне и кадровске послове

Даниела Бирак

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.