Стамбена стратегија града Панчева

Проблематика становања у садашњим условима развоја Србије, у целини представља, једно од основних егзистенцијалних питања грађана Србије. То је начин и пут успостављања неопходних стандарда и равнотеже услова живљења на свим просторним нивоима, почев од општинског/локалног до републичког/државног нивоа. Истовремено је и развојно питање, јер би поновним покретањем циклуса станоградње дошло до активирања потенцијала великог броја различитих привредних грана, које непосредно и равноправно учествују у развоју. Овакав начин решавања стамбеног проблема уско је повезан са Стратегијом смањења сиромаштва, што је основни циљ ЈП „Градска стамбена агенција“.

 

Предлогом Закона о социјалном становању предвиђено је да општине – градови израде oпштинске/gрадске стратегије становања. На основу Меморандума о разумевању, потписаног 10. јуна 2005. године, између општине Панчево и Програма Уједињених нација за људска насеља (UN-HABITAT), у општини Панчево се спроводи „Програм становања и трајне интеграције избеглица“ (SIRP). Поред града Панчева, у овај програм укључено је још шест општина широм Србије.

 

Први корак у реализацији овог програма био је формирање Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“ Панчево, 1. јула 2006. године.

 

Имајући у виду значај локалне стамбене политике, општина Панчево је приступила изради општинске стамбене стратегије, као основног стратешког документа за њено формулисање, имплементацију и праћење напретка у спровођењу. Имајући у виду шири територијални контекст, општинска стамбена стратегија Панчева усклађена је са националним, регионалним и политикама Европске Уније и обезбеђује оквир за приступ националним, регионалним и Европским финансијским организацијама. Одлуком председника општине, на основу чланова 39, 41 и 81 став 2 Статута општине Панчево дана 22. децембра 2006. године за носиоца израде општинске стамбене стратегије одређено је ЈП „Општинске стамбена агенција“.

 

Израда Стамбене стратегије града Панчева уочила је потребу за изградњом 3.418 станова намењених социјалном и доступном становању. Изградња ове врсте станова намењена је:

 

· Младим брачним паровима

 

· Самохраним родитељима

 

· Особама са инвалидитетом и посебним потребама

 

· Избеглим и расељеним лицима

 

· Ромској популацији

 

· Свима који не могу самостално да реше стамбено питање

 

ПРОЧИТАЈТЕ ОПШИРНИЈЕ У ДОКУМЕНТУ (Стамбена стратегија града Панчева)

 

plan
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.