ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

S_stanovanje

 

 

Националном стратегијом социјалног становања („Службени гласник РС”, брoj 13/12, у даљем тексту: Стратегија), утврђено је да домаћинства која немају стан, а испуњавају услове утврђене Законом о социјалном становању („Службени гласник РС”, брoj 72/09, у даљем тексту: Закон), треба усмеравати ка програмима становања у повољном закупу, док је чланом чланом 6. Закона о социјалном становању, утврђено да се ради реализације Стратегије и Акционог плана доносе се програми социјалног становања.

 

Овим програмом социјалног становања утврђују се приоритети, критеријуми и услови за изградњу, односно реконструкцију станова у јавној својини ради давања у закуп у сврху решавања стамбеног питања социјално угроженог становништва у следећим јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС): Зрењанину, Кикинди, Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Панчеву и Чачку, а у складу са израженим потребама становништва за хитно решавање њиховог стамбеног питања.

Програм ће се реализовати преко стамбених агенција ЈЛС као лиценцираних непрофитних стамбених организација наведених у тачки II. Приоритети у погледу пројекта, циљних група и обима средстава (у даљем тексту: Агенција) и Републичке агенције за становање (у даљем тексту: РАС).

plan

 

У Панчеву, на локацији улици Максима Горког 97, чија је процењена вредност 28.500.000,00 динара, финансираће се средствима РАС у износу од 11.000.000,00 динара и средствима ЈП „Градска стамбена агенција”, Панчево у износу од 17.500.000,00 динара. ЈП „Градска стамбена агенција”, Панчево је обавезна, да горе наведеним средствима која представљају њено учешће у реализацији пројекта као и евентуалним додатним средствима која буду неопходна да се ангажују за завршетак предметног пројекта, финансира све трошкове који нису у целости финансирани из наменских средстава РАС, а то су:

 

- прибављање грађевинског земљишта;

 

- опремање примарном и секундарном инфраструктуром;

 

- израда и прибављање неопходне документације за градњу;

 

- управљање изградњом;

 

- вршење надзора над изградњом;

 

- прибављање употребне дозволе.

 

Обавеза је ЈП „Градска стамбена агенција”, Панчево да наменским средствима РАС изгради минимум 228 m² нето корисне стамбене површине.

 

СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ   СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ   СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ   СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ   СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ   СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.